Retouche Webdesign | DTP | Grafik | Layout

Den uformelle omgangstone - samt muligheden for at arbejde selvstændigt i et ikke kontrollerende miljø - er vigtige ingredienser i forhold til maximal udfoldelse af mine kreative potentialer.

Jeg har erfaring med voksenundervisning, og har været en del af mange forskellige tværfaglige projekter - hvor jeg altid har fået ros for mit venlige og humoristiske gemyt.