Retouche Webdesign | DTP | Grafik | Layout

Sans for detaljen - akkuratesse - samt en ukuelig vedholdenhed i.f.t. løsning af tekniske udfordringer skråstreg grafiske 'bøffer' - er kendetegnende for min måde at forholde mig til arbejdet på.
Dette uden at jeg forfalder til ørkesløst flueknepperi. 

Databaseudtræk via phpMyadmin samt færdsel i komplicerede mappestrukturer - har været en del af mit IT-kendskab igennem mange år.

Jeg synes i øvrigt, at udtrykket "Haj" passer bedre på mig end "Nørd" - men bliver ikke fornærmet hvis man ikke kender til hajer.

"Dygtig - benhård og rar!" - sagt af een af mine tidligere elever på sejlerskole.